eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjne › PZWLP: CFM w II kw. 2017 r.

PZWLP: CFM w II kw. 2017 r.

2017-08-02 13:06

PZWLP: CFM w II kw. 2017 r.

Wynajem długoterminowy ©  Zentangle - Fotolia

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Jak wynika z analiz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, branża wynajmu długoterminowego absolutnie nie powinna mieć powodów do narzekań. Miniony rok okazał się jednym z najlepszych w całej historii tego rynku. Nieźle jest również i teraz - w II kwartale br. dynamika wzrostu sięgnęła 13,8%. To piąty z rzędu kwartał wzrostów, a ich tempo jest obecnie o połowę większe niż rok wcześniej. Dobrymi rezultatami (+22,6% r/r) pochwalić się może również branża Rent a Car.
Dane, które udało się zebrać u schyłku czerwca br. wyraźnie dowodzą, że bieżący rok ma szansę okazać się kolejnym udanym okresem dla polskiego rynku motoryzacyjnego. Na przestrzeni I półrocza br. z polskich salonów wyjechało niemal ćwierć miliona osobówek, a więc o 17% więcej niż w analogicznym okresie minionego roku.

Podobnie jak w ubiegłych latach kluczowym nabywcą nowych aut byli klienci instytucjonalni, którzy odpowiadali za 2/3 wszystkich zakupów (67,7%). Osiągnięty wzrost sprzedaży również wygenerowały przede wszystkim firmy - na większą o przeszło 36 tys. sprzedaż nowych samochodów osobowych w I poł. 2017 r., wpłynęła bowiem przede wszystkim większa liczba aut zakupionych przez firmy, które nabyły o 28,8 tys. samochodów więcej niż rok wcześniej. Wyniki te potwierdzają obserwowaną już od pewnego czasu tendencję – to firmy i przedsiębiorcy są obecnie w Polsce nie tylko fundamentem sprzedaży nowych aut w salonach, ale i napędzają wzrost całego rynku, zwiększając wolumen swoich zakupów.

Jak podaje IBRM Samar w I półroczu 2017 r. firmy zakupiły w Polsce łącznie 167,3 tys. nowych samochodów osobowych. Zgodnie z informacjami PZWLP, blisko co piąty (18,6%) z nich znajdował się w wynajmie długoterminowym – łącznie branża CFM zakupiła w okresie styczeń – czerwiec 31,1 tys. nowych aut osobowych.

fot. mat. prasowe

Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm

Co piąty (18,6%) zakupiony przez firmę samochód znajdował się w wynajmie długoterminowym


Spośród dostępnych form finansowania samochodów służbowych, to właśnie w przypadku wynajmu długoterminowego odnotowane zostały największe wzrosty w zakresie liczby zakupionych pojazdów. Na potrzeby wynajmu długoterminowego w I półroczu 2017r. zakupionych zostało bowiem o 24,4% nowych aut osobowych więcej, niż w tym samym czasie rok temu, podczas gdy pozostałe formy finansowania floty, czyli zakup ze środków własnych, kredyt oraz leasing finansowy łącznie odnotowały w tym zakresie wzrost na poziomie 20%.

fot. mat. prasowe

Wynajem długoterminowy vs inne formy finansowania flot - nowe rejestracje

Na potrzeby wynajmu długoterminowego w I półroczu 2017 r. zakupionych zostało bowiem o 24,4% nowych aut osobowych


Wynajem długoterminowy aut przyśpiesza od pięciu kwartałów – sektor MŚP główną siłą napędową


Na koniec czerwca 2017 r. łączna flota w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP, reprezentujących ok. 80% całego rynku CFM, wynosiła 141,6 tys. (141.647) samochodów. Zdecydowana większość z nich, bo aż 88,7% całkowitej floty (125.617 aut) znajdowała się w najbardziej kompleksowej usłudze, czyli Full Serwis Leasingu (FSL), gwarantującej przedsiębiorcy nie tylko zewnętrzne finansowanie samochodów w postaci leasingu operacyjnego, ale i pełną obsługę pojazdów w zakresie administracji i wszelkich czynności serwisowych. Auta w drugiej z usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego, a więc Leasingu z Serwisem (LS), zapewniającej firmie finansowanie pojazdów w ramach leasingu, ale tylko częściową obsługę floty, stanowiły natomiast 11,3%.

Zgodnie z danymi PZWLP po II kwartale 2017 r. tempo rozwoju branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce przyśpiesza już od pięciu kwartałów, osiągając na koniec czerwca dynamikę wzrostu na poziomie aż 13,8% r/r. Wzrost na koniec II kwartału był zatem blisko o połowę większy, niż rok temu. W ciągu ostatniego roku liczba aut znajdujących się w Polsce w najpopularniejszej z usług wynajmu długoterminowego, czyli Full Serwis Leasingu, powiększyła się o 15,2 tys. pojazdów.

fot. mat. prasowe

Tempo wzrostu wynajmu dlugoterminowego

Tempo rozwoju branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce przyśpiesza już od pięciu kwartałów


Wysokie i rosnące już piąty kwartał z kolei tempo rozwoju wynajmu długoterminowego w Polsce jest w dużej mierze wynikiem coraz większego popytu na taką formę finansowania aut firmowych wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców – mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. – Odsetek klientów z sektora MŚP, korzystających z wynajmu długoterminowego był jeszcze kilka lat temu niewielki. Obecnie jednak sytuacja w tym zakresie dynamicznie się zmienia. Oferta firm wynajmu długoterminowego jest już bowiem w pełni dostosowana do potrzeb także mniejszych flot, nawet składających się z 1 czy 2 pojazdów i gwarantuje przedsiębiorcom z sektora MŚP korzyści identyczne z tymi, jakie czerpią duże korporacje. Tendencję tę potwierdzają badania rynkowe. Zgodnie z wynikami badania Instytutu Keralla Research, przeprowadzonego w II kwartale 2017 r., z wynajmu długoterminowego korzysta już co piąty mikro, mały i średni przedsiębiorca w Polsce. Co więcej, wyniki badania pokazują, że w sektorze MŚP jest już obecnie bardzo duża świadomość wynajmu długoterminowego aut – w ciągu tylko ostatniego roku urosła ona o 8%, do poziomu 87% badanych.

Bardzo dobre wyniki po II kw. 2017 r. odnotowała również skupiona w PZWLP branża firm Rent a Car, czyli wynajmu krótkoterminowego (do 30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) samochodów. Na podstawie danych dotyczących wielkości floty aut 6 na 7 firm Rent a Car należących do organizacji (bez Avis Budget / Jupol – Car Sp. z o.o.), branża dysponowała na koniec czerwca 2017 r. łączną flotą ponad 14,5 tys. aut (14.541), co oznacza, że odnotowała wzrost na poziomie 22,6% r/r.

Spadek udziału aut z silnikami Diesla, samochody w wynajmie długoterminowym coraz mniej uciążliwe dla środowiska naturalnego


Jak wynika z opublikowanych przez PZWLP danych, na koniec czerwca bieżącego roku kontynuowany był spadek udziału samochodów z silnikami dieslowskimi we flotach w wynajmie długoterminowym. Diesel wciąż dominuje, ponieważ na koniec II kwartału, w liczącej ponad 141 tys. aut flocie firm PZWLP w usługach CFM, samochody z tego typu jednostkami napędowymi stanowiły nadal 68,2% łącznego parku pojazdów. Ich udział zmniejszył się jednak w ciągu ostatniego roku (w stosunku do stanu z końca czerwca 2016r.) o 6%. Samochody napędzane Dieslem traciły swoją pozycję przede wszystkim kosztem wzrostu udziału aut z silnikami benzynowymi, które na koniec II kwartału stanowiły 31,2% łącznej floty (wzrost o 5,7% r/r). Dodatkowo, nieznacznie zwiększył się również udział samochodów ekologicznych, tzw. nisko- i zeroemisyjnych, czyli hybrydowych i elektrycznych. Auta tego typu dysponowały na koniec czerwca udziałem 0,6% (wzrost o 0,3% r/r). Pomimo, że pojazdów ekologicznych jest w wynajmie długoterminowym relatywnie wciąż niewiele (772 samochody hybrydowe i 20 elektrycznych), to ich łączna liczba zauważalnie urosła w ciągu ostatniego roku – z poziomu 296 do 792 aut. Należy jednak przy tym zauważyć, że znaczna część tego wzrostu została wygenerowana w II kwartale 2017 r. (wzrost o 350 aut w stosunku do stanu z końca marca 2017 r.), w dużej mierze w wyniku realizacji jednego dużego kontraktu. W II kwartale bowiem blisko 300 nowych samochodów hybrydowych zostało sfinansowanych poprzez wynajem długoterminowy na potrzeby uruchomionej w Warszawie usługi car sharingu PANEK CarSharing.
Sądząc po zmniejszającej się liczbie rejestrowanych nowych aut z silnikami Diesla, w przyszłości należy spodziewać się dalszego spadku udziału samochodów tego typu w łącznej flocie w wynajmie długoterminowym w Polsce – mówi Grzegorz Szymański, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Arval Polska. – Trzeba jednak pamiętać, że ten proces będzie następował stopniowo i powoli. Równocześnie ze zmniejszającym się odsetkiem aut wyposażonych w silniki wysokoprężne będzie następował wzrost udziału samochodów z benzynowymi jednostkami napędowymi oraz aut ekologicznych – hybrydowych i elektrycznych. Popularność samochodów ekologicznych we flotach, z uwagi na ich wciąż relatywnie wysoką cenę, będzie jednak zależała od zachęt o charakterze prawno-podatkowym dla przedsiębiorców chcących korzystać z takich aut. Niestety w Polsce nadal brakuje tego typu mechanizmów stymulujących. W efekcie, na przykładzie wynajmu długoterminowego widać, że samochody hybrydowe i elektryczne mają w polskich flotach wciąż marginalny udział.

Wraz z danymi na koniec czerwca, PZWLP po raz pierwszy opublikował również informacje dotyczące średniej emisji CO2 nowych aut kupowanych przez Członków organizacji na potrzeby usług wynajmu długoterminowego. Średnia emisja CO2 nabywanych w II kw. 2017 r. do flot nowych samochodów osobowych wynosiła 121,13 g/km i była nieznacznie, bo o 0,24% (0,29 g/km) niższa, niż w przypadku aut kupowanych w analogicznym okresie rok temu. Dużo większa różnica jest natomiast widoczna w przypadku aut dostawczych do 3,5t DMC, gdzie średnia emisja CO2 samochodów tego typu, kupowanych w II kw. 2017r., wynosiła 139,61 g/km i była dzięki temu niższa o 6% (8,85 g/km), niż w porównywalnym czasie rok wcześniej.

fot. mat. prasowe

Emisja CO2 aut aut w wynajmie dlugoterminowym

Średnia emisja CO2 nabywanych w II kw. 2017 r. do flot nowych samochodów osobowych wynosiła 121,13 g/km


W liczącej ponad 141 tys. samochodów flocie firm PZWLP w wynajmie długoterminowym, wśród najpopularniejszych modeli aut na koniec czerwca 2017 r. znalazły się: Skoda Octavia, Ford Focus, Toyota Yaris, Skoda Fabia i Volkswagen Passat.

Ponad 58 tys. nowych aut osobowych zakupionych przez firmy PZWLP w I półroczu 2017 r.


Biorąc pod uwagę całokształt działalności 20 firm należących do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), a więc przede wszystkim usługi wynajmu krótko-, średnio-
i długoterminowego samochodów, ale również leasing finansowy aut, firmy PZWLP zakupiły w pierwszym półroczu bieżącego roku łącznie ponad 58,3 tys. nowych samochodów osobowych (a więc więcej o 19,9% niż w porównywalnym okresie rok temu). Oznacza to, że ponad 1/3 (34,8%) nowych aut osobowych kupowanych w pierwszym półroczu 2017 roku przez przedsiębiorców w polskich salonach zostało nabyte przez firmy należące do PZWLP.*

fot. mat. prasowe

PZWLP - rola w sprzedaży aut do firm

Firmy PZWLP zakupiły w pierwszym półroczu bieżącego roku łącznie ponad 58,3 tys. nowych samochodów osobowych


* Firmy PKO Leasing, Volkswagen Leasing i mLeasing są również członkami ZPL (Związku Polskiego Leasingu).


oprac. : eGospodarka.pl

Zobacz także


Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.