eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjne › PZWLP: CFM w III kw. 2018 r.

PZWLP: CFM w III kw. 2018 r.

2018-11-15 10:11

PZWLP: CFM w III kw. 2018 r.

Flota © Yuri Bizgaimer - Fotolia.com.jpg

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (6)

Jak wynika z analiz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, branża wynajmu długoterminowego absolutnie nie powinna mieć powodów do narzekań. Miniony kwartał okazał się nie tylko kolejnym okresem wzrostów, ale wręcz rekordów. Pod względem łącznej ilości aut rynek wzrósł o 17% t/r, co jest największą wartością, jaką udało się osiągnąć w historii. Świetne rezultaty wypracowała również branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która w badanym okresie urosła aż o 30,1% r/r.
  • w III kw. br. tempo wzrostu rynku wynajmu długoterminowego osiągnęło nienotowaną nigdy w historii wartość 17% r/r.
  • na przestrzeni badanego okresu branża zakupiła o 36,8% więcej nowych samochodów osobowych niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, rozwijając się tym samym znacznie szybciej niż inne formy finansowania aut firmowych
  • udział wynajmu długoterminowego samochodów w łącznej sprzedaży nowych aut osobowych do firm podskoczył o 1,4% - do poziomu 20,6%
  • dobre wyniki osiągnęła również branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), w przypadku której dynamika wzrostu osiągnęła 30,1% r/r
  • motorem napędowym rynku pozostają firmy, które w III kw. br. odpowiadały za zakup 76,6% samochodów sprzedanych w rodzimych salonach

Spośród dostępnych na polskim rynku rodzajów finansowania samochodów służbowych, najszybciej rozwijał się tzw. wynajem długoterminowy, w przypadku którego zakupiono o 36,8% więcej samochodów osobowych, niż w analogicznym czasie rok temu. Dla porównania, z wykorzystaniem zakupu aut ze środków własnych, na kredyt i klasycznego leasingu finansowego razem, wzrost sprzedaży był wysoki, ale nadal znacznie niższy niż ten odnotowany przez wynajem długoterminowy, gdyż wyniósł 25,3%.

fot. mat. prasowe

Wzrost zakupów aut przez firmy vs wynajem długoterminowy

W III kwartale dynamika wzrost wynajmu długoterminowego wzrosła osiągnęła 36,8%


W efekcie, na blisko 100 tys. nowych samochodów osobowych sprzedanych w trzecim kwartale do firm, 21% aut znalazło się w wynajmie długoterminowym i udział tej formy finansowania pojazdów służbowych w całkowitej sprzedaży aut do firm zwiększył się o 1,4% w stosunku do stanu sprzed roku. Branża wynajmu długoterminowego (zwana także CFM – Car Fleet Management) zakupiła w okresie lipiec – wrzesień 2018 roku 21 tys. nowych samochodów osobowych (w tym firmy należące do PZWLP ponad 16 tys. aut).

fot. mat. prasowe

Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm

Na blisko 100 tys. nowych samochodów osobowych sprzedanych w trzecim kwartale do firm, 21% aut znalazło się w wynajmie długoterminowym.


Wynajem długoterminowy – rekordowo wysoka dynamika rozwoju w III kwartale, trend wzrostowy widoczny już od kilku lat


Utrzymujący się już od dłuższego czasu trend bardzo szybkiego wzrostu liczby nowych aut nabywanych w wynajmie długoterminowym przekłada się również na coraz szybsze tempo rozwoju całego tego rynku w Polsce. Biorąc pod uwagę łączną liczbę samochodów znajdujących się w najpopularniejszej z usług w ramach wynajmu długoterminowego, czyli Full Serwis Leasingu, branża odnotowała na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wzrost na poziomie aż 17% r/r. Wynik ten jest najlepszy w historii analiz statystycznych rynku, prowadzonych przez PZWLP regularnie co kwartał od 2009 roku. Tempo wzrostu branży sukcesywnie rośnie od kilku lat i obecnie jest już blisko 2-krotnie większe, niż ponad 2 lata temu (po II kw. 2016 r. wynosiło ono 9,4 r/r).

fot. mat. prasowe

Tempo wzrostu r/r wynajmu długoterminowego aut

Branża odnotowała na koniec trzeciego kwartału 2018 roku wzrost na poziomie aż 17% r/r.


Na koniec września 2018 r. we flocie firm należących do PZWLP (reprezentujących ok. 80% rynku) w wynajmie długoterminowym znajdowało się łącznie prawie 179 tys. aut (178.861), z czego zdecydowana większość (82,7%), a więc blisko 150 tys. samochodów (147.829) pozostawało w usłudze Full Serwis Leasingu*.
Rosnące tempo wzrostu rynku wynajmu długoterminowego w Polsce, czyli łącznej liczby samochodów służbowych znajdujących się w tej formie finansowania, to trend, który utrzymuje się w naszym kraju już od wielu miesięcy – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – W trzecim kwartale osiągnęliśmy nie notowany jeszcze, najwyższy w historii analiz rynku prowadzonych przez PZWLP, poziom aż 17% r/r. Patrząc na tempo wzrostu bieżącej sprzedaży aut w wynajmie długoterminowym, od dłuższego czasu obserwujemy inny ważny trend – liczba samochodów kupowanych na potrzeby wynajmu długoterminowego rośnie znacznie szybciej niż w przypadku konkurencyjnych form finansowania floty, czyli zakupu ze środków własnych, na kredyt i z wykorzystaniem klasycznego leasingu finansowego. Duże firmy i korporacje korzystają z wynajmu długoterminowego od wielu lat. Obecnie, ten rodzaj finansowania aut służbowych zaczyna jednak przekonywać do siebie coraz większą liczbę małych i średnich przedsiębiorców i to oni stanowią główną siłę napędową branży. Jednocześnie, penetracja sektora MŚP przez branżę wynajmu długoterminowego w Polsce jest wciąż relatywnie niska. Oznacza to, że potencjał tkwiący w rynku małych i średnich przedsiębiorstw, który będzie przekładał się na tempo rozwoju wynajmu długoterminowego w kraju, jest nadal bardzo duży.

Silniki benzynowe już w ponad 1/3 aut w wynajmie długoterminowym, coraz więcej napędów ekologicznych


W trzecim kwartale kontynuowany był spadek udziału samochodów z silnikami Diesla we flotach w wynajmie długoterminowym w Polsce. Auta wyposażone w wysokoprężne jednostki napędowe stanowiły na koniec września bieżącego roku już mniej niż 2/3 (62,2%) ogółu pojazdów i ich udział w łącznej flocie zmniejszył się w ciągu roku o 5,3%. Diesle w coraz bardziej wyraźny sposób tracą swoją dominującą pozycję przede wszystkim kosztem samochodów z silnikami benzynowymi, a także, choć w mniejszym stopniu, aut z ekologicznymi napędami (hybrydowymi i elektrycznymi). Auta benzynowe reprezentowały na koniec trzeciego kwartału już ponad 1/3 (36,3%) całego parku pojazdów w wynajmie długoterminowym, a ich udział był większy o 4,5% niż przed rokiem. Urósł także odsetek samochodów ekologicznych – z poziomu 0,7% na koniec trzeciego kwartału 2017r. do 1,5% (wzrost o 0,8%) na koniec września roku bieżącego. Należy przy tym jednak wyraźnie zaznaczyć, że wzrost w przypadku aut ekologicznych jest generowany niemalże całkowicie przez pojazdy hybrydowe, których na koniec trzeciego kwartału było 2661, czyli blisko 3-krotnie więcej niż przed rokiem (978 aut). Samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi było dokładnie 41 (w porównaniu z 33 autami tego typu rok wcześniej).

fot. mat. prasowe

Napędy w wynajmie długoterminowym aut w Polsce

W trzecim kwartale kontynuowany był spadek udziału samochodów z silnikami Diesla we flotach w wynajmie długoterminowym w Polsce.


Średnia emisja dwutlenku węgla w przypadku kupowanych przez firmy PZWLP w trzecim kwartale na potrzeby wynajmu długoterminowego nowych samochodów osobowych była nieznacznie wyższa (o 3,7% i 4,5 g/km), w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej i wyniosła 126,5 g/km (wobec 122 g/km w trzecim kwartale 2017 r.). Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 154,8 g/km i w związku z tym pozostawała na niemalże niezmienionym poziomie (spadek jedynie o 1% i 1,5 g/km) w stosunku do stanu sprzed roku. Co to oznacza?

fot. mat. prasowe

Emisja CO2 nowych aut w wynajmie długoterminowym

Średnia emisja dwutlenku węgla była nieznacznie wyższa w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej i wyniosła 126,5 g/km (wobec 122 g/km w trzecim kwartale 2017 r.).


Dotychczas obserwowaliśmy w każdym kolejnym kwartale roku niższe średnie emisje dwutlenku węgla w przypadku kupowanych na potrzeby wynajmu długoterminowego nowych samochodów – zarówno osobowych, jak i dostawczych – mówi Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający Biznesu Flotowego, Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. – Trzeci kwartał tego roku to jednak okres szczególny, w którym wdrażane w życie były nowe metody pomiaru m.in. emisji CO2 w samochodach, polegające na prowadzeniu pomiarów w warunkach zbliżonych do realnej eksploatacji pojazdów, a nie laboratoryjnych, jak miało to miejsce wcześniej. W efekcie, w wielu przypadkach podawane przez producentów wartości były już większe, nawet w odniesieniu do tych samych samochodów. Dlatego też, możemy obserwować nieznaczny wzrost średniej emisji CO2 nowych aut osobowych kupowanych na potrzeby wynajmu długoterminowego. Należy jednak pamiętać, że wzrost ten jest tylko teoretyczny – wynika jedynie ze zmiany metodologii pomiarów.

Branża Rent a Car rośnie w tempie 30,1% r/r


Trzeci kwartał 2018 r. to również czas bardzo wysokiego tempa wzrostu dla branży Rent a Car, reprezentowanej w PZWLP przez 7 dużych sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów. Na koniec września łączna flota firm Rent a Car w PZWLP** w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła blisko 19,5 tys. aut (19.454), co oznacza, że branża odnotowała wzrost na poziomie 30,1% r/r.

Firmy skupione w PZWLP coraz ważniejsze dla rynku motoryzacyjnego w Polsce


Biorąc pod uwagę całokształt działalności 20 firm należących do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), a więc przede wszystkim usługi wynajmu krótko-, średnio-
i długoterminowego samochodów, ale również leasing finansowy aut, firmy PZWLP zakupiły w trzecim kwartale 2018 roku łącznie ponad 31 tys. nowych samochodów osobowych. Oznacza to, że prawie 1/3 (31,2%) nowych aut osobowych kupowanych w trzecim kwartale 2018 roku przez przedsiębiorców w polskich salonach oraz 1/4 (24%) samochodów sprzedanych w tym czasie ogółem (do klientów instytucjonalnych i osób prywatnych łącznie) zostało nabyte przez firmy należące do PZWLP ***.

* - bez floty firmy Athlon Car Lease
** - bez floty firmy Avis Budget / Jupol - Car
***- Firmy PKO Leasing i mLeasing są również członkami ZPL (Związku Polskiego Leasingu).


oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: