eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjne › Wynajem długoterminowy i Rent a Car w 2021 r. Jakie wyniki?

Wynajem długoterminowy i Rent a Car w 2021 r. Jakie wyniki?

2022-02-16 09:34

Wynajem długoterminowy i Rent a Car w 2021 r. Jakie wyniki?

Branża Rent a Car powraca do formy sprzed pandemii © Marc Xavier - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (12)

Najświeższa odsłona raportu autorstwa PZLM podsumowuje ubiegłoroczną sytuację na rynku wynajmu długoterminowego i Rent a Car. Okazuje się, że pierwszy z wymienionych zakończył miniony rok ze wzrostem na poziomie blisko 7% r/r. Niewątpliwie branża powraca na ścieżkę dotychczasowego wzrostu, choć wyniki mogłyby być jeszcze lepsze. Przeszkodą w ich osiągnięciu był brak nowych samochodów.

Przeczytaj także: Wynajem długoterminowy i Rent a Car: powrót na ścieżkę wzrostu?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Jak prezentowała się w minionym roku dynamika sprzedaży nowych aut do firm?
  • Jakie rodzaje napędów dominowały w wynajmie długoterminowym?
  • Jak prezentuje się udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm?
  • Jak radzi sobie nadwyrężona pandemią branża Rent a Car?


2021 rok przejdzie do historii motoryzacji jako jeden z najdziwniejszych, przepełniony bezprecedensowymi zjawiskami. Pierwsze miesiące roku zwiastowały szybką odbudowę rynku po pandemii. Autosalony notowały rekordowe wręcz, rzadko spotykane wzrosty sprzedaży, sięgające kilkudziesięciu procent. Za takimi wynikami stała rzecz jasna bardzo niska baza z roku 2020, który był zdominowany przez spowolnienie spowodowane pandemią i lockdownami.

W drugim kwartale poziomy sprzedaży nowych samochodów zaczęły się już zbliżać nawet do stanu sprzed pandemii, czyli roku 2019. Wszystko wskazywało na to, że branża motoryzacyjna szybko zapomni o kryzysie. W drugiej połowie roku pojawił się jednak nowy problem, w istocie będący również pokłosiem pandemii, a dokładniej przerwanymi w jej trakcie łańcuchami dostaw. Na rynku zaczęło brakować półprzewodników, niezbędnych do produkcji współczesnych samochodów.

W efekcie, doszło do bezprecedensowej sytuacji – zaczęło brakować nowych samochodów, a czas oczekiwania na nowe pojazdy od momentu zamówienia znacznie się wydłużył. Szacuje się, że na nowy samochód trzeba obecnie poczekać średnio 6 - 9 miesięcy, a w niektórych przypadkach nawet 1 rok i dłużej. Eksperci przewidują, że kłopoty te mogą utrzymywać się w całym bieżącym roku.

Rozpędzający się pełną parą po pandemii z roku 2020 rynek motoryzacyjny, nagle został bardzo szybko i skutecznie wyhamowany. Podaż nowych aut na rynku, a co za tym idzie sprzedaż, drastycznie spadły w trzecim kwartale roku 2021, a w ostatnich trzech miesiącach roku sytuacja jeszcze się pogorszyła. Polski rynek motoryzacyjny mimo wszystko poradził sobie z tą rzadko spotykaną sytuacją relatywnie lepiej w porównaniu z europejskim.

Sytuacja na rynku motoryzacyjnym w Polsce lepsza niż w UE


W całym 2021 roku w Polsce sprzedano bowiem łącznie blisko 447 tys. nowych samochodów osobowych, o 4,3% (ponad 18 tys. aut) więcej niż rok wcześniej. Wynik ten jest jednak bardzo daleki od tego osiągniętego przed pandemią, w roku 2019, kiedy z salonów w naszym kraju wyjechało ponad 555 tys. samochodów. Jednakże, zgodnie z danymi ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów), sprzedaż nowych samochodów w krajach Unii Europejskiej była w 2021 roku niższa o 2,4% r/r.

fot. mat. prasowe

Dynamika całkowitej sprzedaży

W całym 2021 roku w Polsce sprzedano o 4,3% (ponad 18 tys.) aut) więcej niż rok wcześniej


Podobnie jak w latach wcześniejszych, tak i w 2021 r., głównym filarem ruchu w autosalonach w Polsce byli klienci instytucjonalni (firmy i przedsiębiorcy), którzy odpowiadali za sprzedaż ¾ wszystkich nowych aut osobowych (74,1%) – łącznie 331 tys. samochodów. Wyższy niż w 2020 r. poziom sprzedaży nowych aut w Polsce został w całości wygenerowany przez firmy. Wśród osób prywatnych zanotowany został nieznaczny spadek na poziomie -1,4% r/r.

fot. mat. prasowe

Sprzedaż nowych samochodów osobowych

Głównym filarem ruchu w autosalonach w Polsce byli klienci instytucjonalni


Duży popyt na auta używane, ale import samochodów zza granicy wciąż niższy niż przed pandemią


Przy ograniczonej dostępności nowych samochodów na rynku, szczególnie w segmencie klientów indywidualnych, pojawił się zwiększony popyt na auta używane. Rynek wtórny pojazdów w Polsce w 2021 r. przeżywał prawdziwy rozkwit. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy był większy w 2021 r. niż rok wcześniej import aut używanych zza granicy, za który odpowiadał przede wszystkim statystyczny „Kowalski”. W 2021 r. do Polski sprowadzono 858 tys. aut używanych, o 11,3% (87 tys.) więcej niż w roku 2020. Ale, liczba importowanych samochodów była niższa niż przed pandemią (w roku 2019) – o ok. 70 tys. pojazdów.

fot. mat. prasowe

Dynamika sprzedaży nowych aut vs import używanych

Przy ograniczonej dostępności nowych samochodów pojawił się zwiększony popyt na auta używane


Utrzymywanie się wciąż mniejszej niż przed pandemią wielkości importu aut używanych do Polski jest informacją pozytywną, głównie ze względu na fakt, że sprowadzane do naszego kraju samochody często są mocno wyeksploatowane, w nienajlepszym stanie technicznym, w wieku przekraczającym średnio 10 lat – mówi Jacek Studziński, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu LeasePlan Polska.

– Ale w sytuacji ograniczonej dostępności nowych aut na rynku i w związku z tym dużym zainteresowaniem samochodami używanymi, jest to również informacja nieco zaskakująca i przecząca prognozom rynkowym. Import używanych samochodów, mniejszy niż można byłoby się tego spodziewać, wynika z faktu, że Polacy swoje bardzo duże w 2021 r. zainteresowanie autami na rynku wtórnym skierowali w stronę używanych samochodów krajowych, w tym aut po wynajmie długoterminowym. Jest to zjawisko bardzo pozytywne, ponieważ auta po wynajmie długoterminowym cechuje młody wiek, dobry stan techniczny, znana historia serwisowa i wysoki poziom bezpieczeństwa.

Wynajem długoterminowy z dobrymi wynikami sprzedaży w 2021 roku - branża relatywnie odporna na trudną sytuacją rynkową


Wynajem długoterminowy samochodów, podobnie jak wielokrotnie w przeszłości, także w 2021 roku był w Polsce tą formą finansowania aut, która była najbardziej odporna na trudną sytuację na rynku, osiągając najlepsze rezultaty.

Sprzedaż nowych aut osobowych do firm w minionym roku była w naszym kraju wyższa o 6,4% r/r, ale wciąż dużo niższa niż przed pandemią – mniejsza o 15,7% względem roku 2019. Pozytywne dynamiki odnotowane zostały w przypadku aut kupowanych przez firmy na kredyt, ze środków własnych i w klasycznym leasingu – wzrost w porównaniu z rokiem 2020 wyniósł w tym segmencie rynku 5,3% r/r, ale w zestawieniu z czasem przed pandemią (rokiem 2019) sprzedaż była niższa o 18,6%. W przypadku wynajmu długoterminowego w 2021 r. odnotowany został zarówno najwyższy wzrost w porównaniu z rokiem 2020 – na poziomie 9,8% r/r, jak i najniższy, tylko jednocyfrowy, spadek (-5,5%) względem okresu przed pandemią, czyli 2019 r.

fot. mat. prasowe

Dynamika sprzedaży nowych aut do firm

W przypadku wynajmu długoterminowego w 2021 r. odnotowany został wzrost na poziomie 9,8% r/r


fot. mat. prasowe

Poziom sprzedaży nowych aut w wynajmie długoterminowym

W przypadku wynajmu długoterminowego w 2021 r. odnotowany został wzrost w porównaniu z rokiem 2020 – na poziomie 9,8% r/r


Osiągnięte tempo wzrostu wynajmu długoterminowego w 2021 roku przełożyło się na dalsze zwiększenie udziału tej formy finansowania w sprzedaży aut do firm w Polsce. Wynajem długoterminowy staje się z każdym rokiem rozwiązaniem coraz bardziej popularnym i chętniej stosowanym przez firmy i przedsiębiorców w Polsce, także z sektora MŚP. W 2021 r. spośród wszystkich nowych aut sprzedanych do firm (331 tys.), co czwarty samochód (24,8%) znalazł się w wynajmie długoterminowym – łącznie 82 tys. nowych aut osobowych. Udział wynajmu w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w 2021 r. zwiększył się o 0,8 punktu procentowego rok do roku oraz o 2,7 punktu procentowego względem 2019 r.

fot. mat. prasowe

Udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży aut do firm 2021

Wynajem długoterminowy staje się z każdym rokiem rozwiązaniem coraz bardziej popularnym


Najwyższe poziomy sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm zostały osiągnięte w Polsce w minionym roku w drugim kwartale, a najniższe w kwartale czwartym, kiedy problemy z dostępnością aut w salonach stawały się coraz bardziej wyraźne. Tendencja ta była widoczna zarówno przez pryzmat sprzedaży całkowitej do firm (w każdej formie finansowania), jak i w wynajmie długoterminowym, przy czym w przypadku wynajmu wahania wielkości sprzedaży w poszczególnych kwartałach były mniejsze, niż średnia rynkowa.

fot. mat. prasowe

Dynamika sprzedaży nowych aut do firm wg kwartałów

Najwyższe poziomy sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm zostały osiągnięte w Polsce w minionym roku w drugim kwartale


Zmiany w przepisach dotyczących leasingu – możliwy dodatkowy impuls wzrostowy dla wynajmu długoterminowego


Relatywnie największa odporność branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce na główny obecnie czynnik hamujący, a więc problemy z dostępnością nowych aut i co za tym idzie dobre wyniki sprzedaży, przyczyniają się do kontynuacji odbudowy branży po spowolnieniu spowodowanym koronakryzysem. Już na koniec trzeciego kwartału 2021 wynajem długoterminowy osiągnął tempo wzrostu łącznej floty 6,9% r/r.

Na koniec roku dynamika wprawdzie nie zwiększyła się, ale została utrzymana na dokładnie tym samym poziomie (6,9% r/r), co biorąc pod uwagę ogólną sytuację na rynku motoryzacyjnym, jest zdaniem ekspertów PZWLP wynikiem bardzo dobrym. W ciągu jednego roku tempo wzrostu branży przyśpieszyło z 2% r/r na koniec roku 2020 do 6,9% r/r na koniec grudnia 2021.

fot. mat. prasowe

Tempo wzrostu wynajmu długoterminowego

Tempo wzrostu branży przyśpieszyło z 2% r/r na koniec roku 2020 do 6,9% r/r na koniec 2021 roku


Odbicie w branży wynajmu długoterminowego po pandemii jest zauważalne i gdyby nie kłopoty z podażą nowych samochodów, tempo wzrostu mogłoby być jeszcze wyższe, najprawdopodobniej zbliżone do poziomów sprzed pandemii – mówi Robert Antczak, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – Mimo to, wynajem długoterminowy rośnie obecnie w dość znacznym tempie i konsekwentnie umacnia swoją pozycję na polskim rynku, stając się jednym z głównych sposobów na sfinansowanie aut przez firmy i przedsiębiorców w naszym kraju. Z czasem, gdy problemy z dostępnością nowych aut będą zanikały, wówczas spodziewamy się, że wynajem długoterminowy jeszcze bardziej przyśpieszy swój rozwój i jak to już miało miejsce w przeszłości, dynamika wzrostu floty w wynajmie osiągnie wartości dwucyfrowe.

Na koniec roku 2021 łączna flota samochodów w wynajmie długoterminowym firm należących do PZWLP liczyła prawie 191 tys. aut (190,7 tys.). Wśród najpopularniejszych samochodów w wynajmie długoterminowym na koniec grudnia znajdowały się Skoda Octavia, Skoda Fabia, Volkswagen Golf, Opel Astra oraz Volkswagen Passat.

 

1 2

następna

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: