eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Transport: przepisy drogowe we Francji i Monako

Transport: przepisy drogowe we Francji i Monako

2016-07-27 00:16

Transport: przepisy drogowe we Francji i Monako

Autostrada © tsach - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Francja jako kraj „starej Unii” nie powinna zaskakiwać odstępstwami od europejskich standardów. Przyglądając się ustawodawstwu obowiązującemu w kraju nad Sekwaną można jednak zauważyć kilka specyficznych rozwiązań. Przykładem jest tamtejszy system ograniczeń prędkości. W Monako możliwości jazdy pojazdami transportu drogowego są mocno ograniczone.

Przeczytaj także: Transport: przepisy drogowe Estonii, Łotwy i Litwy

Francja


Ustawy we Francji składają się z ksiąg (livres) podzielonych na tytuły (titres) i rozdziały (chapitres). Przepisy dotyczące ruchu drogowego i pojazdów zawarto w Kodeksie drogowym (Code de la route) złożonym z czterech ksiąg, liczących łącznie ponad 400 stron. Księga trzecia nosi tytuł „Pojazd” (Le véhicule), a jej pierwsza część (Titre Ier: Dispositions techniques) zawiera wymagania techniczne. W rozdziale nr 1 grupującym przepisy ogólne i definicje (Chapitre Ier: Dispositions générales et définitions) podzielono pojazdy na kategorie. Te przeznaczone do przewozu osób zgrupowano w kategoriach od M1 do M3, towarowe - od N1 do N3, a przyczepy od O1 do O4.

Kategorie, których nazwy zaczynają się od litery „L” mieszczą dwu- i trójkołowe maszyny silnikowe oraz czterokołowce. O analogicznej klasyfikacji pisaliśmy już w omówieniu przepisów obowiązujących w Austrii. Wywodzi się ona z Jednolitej Rezolucji dotyczącej konstrukcji pojazdów opracowanej przez Europejską Komisję Gospodarczą Organizacji Narodów Zjednoczonych. Regulacje dotyczące mas i wymiarów umieszczone w drugim rozdziale (Chapitre II: Poids et dimensions) francuskiego Kodeksu drogowego są z kolei wdrożeniem Dyrektywy 96/53/WE.

12 metrów przyczepy


W regulacjach dotyczących szerokości jako pierwsza podana jest wartość 2,60 metra, stanowiąca maksimum dla konstrukcji o rozbudowanych ścianach umożliwiających przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze. Pozostałe pojazdy, z wyjątkiem ciągniętych przez zwierzęta, muszą zmieścić się w limicie 2,55 metra (ciągnięte przez zwierzęta - do 2,95 metra). Długość pojazdu silnikowego innego niż autobus nie może przekraczać 12 metrów.

Przyczepa może mierzyć maksymalnie 12 metrów. Dla naczep ustalono maksymalny dystans między sworzniem siodłowym a tylnym krańcem wynoszący 12 metrów i maksymalną odległość między sworzniem siodłowym a dowolnym punktem krawędzi przedniej, wynoszącą 2,04 metra. Długość pojazdu członowego (véhicule articulé) nie może przekraczać 16,5 metra. Czytając francuskie i belgijskie akty prawne warto pamiętać, że wyraz „articulé” jest synonimem dwóch polskich słów- „członowy” oraz „przegubowy”. Przegubowy autobus lub autokar może mierzyć do 18,75 metra, ale jeżeli ma więcej niż jeden przegub, limit ten rośnie do 24,5 metra.

fot. tsach - Fotolia.com

Autostrada

We Francji długość pojazdu silnikowego innego niż autobus nie może przekraczać 12 metrów.


Pociągi drogowe


Swoje definicje we francuskim Kodeksie drogowym mają pojęcia pociągu drogowego (train routier) i podwójnego pociągu drogowego (train double). Pociąg drogowy to pojazd ciężarowy z przyczepą lub ciągnik siodłowy z naczepą. Pociągiem podwójnym nazywany jest ciągnik siodłowy z dwoma naczepami. W pociągu drogowym odległość między umieszczonym najbardziej z przodu punktem załadunku a końcowym punktem przyczepy mierzona równolegle do osi wzdłużnej pojazdu nie może przekroczyć 16,40 metra a po odjęciu dystansu między kabiną a przyczepą - 15,65 metra. Maksymalną długość pociągów drogowych i podwójnych pociągów drogowych ustalono na 18,75 metra.

Pojazdy i sprzęt do robót publicznych mogą mierzyć do 15 metrów a ich zespoły - do 22 metrów.

Maksymalną długość innych zespołów pojazdów określono na 18 metrów. Uregulowano nawet maksymalne długości i szerokości zespołów powstających w przypadku holowania pojazdu uszkodzonego. Holowany i holujący nie mogą mierzyć łącznie ponad 30 metrów, a gdy holowanym jest autobus - 36 metrów. Długość pojazdu członowego przewożącego pojazd uszkodzony nie może przekraczać 20 metrów. Aby uwzględnić możliwość deformacji pojazdu w wyniku wypadku ustalono limit szerokości w takim transporcie na 3,2 metra. Regulacje dotyczące wysokości wprowadzono tylko w odniesieniu do motocykli, trójkołowców, quadów i motorowerów. Mogą one osiągnąć maksymalnie 2,5 metra.

fot. mat. prasowe

Francja i Monako

W Monako możliwości jazdy pojazdami transportu drogowego są mocno ograniczone.


Limity masy


Masa przyczepy nie ma prawa być większa niż masa pojazdu ciągnącego pomnożona przez 1,3. Maksymalna d.m.c. dwuosiowego pojazdu lub przyczepy to 19 ton. Dla pojazdów i przyczep trzyosiowych limit ten wynosi 26 ton, a dla liczących cztery osie lub więcej - 32 tony. Pojazd członowy, podwójny pociąg drogowy lub zespół składający się z pojazdu i przyczepy mogą ważyć do 38 ton jeśli łącznie mają nie więcej niż cztery osie lub 44 tony w przeciwnym przypadku. Dla porównania warto przytoczyć ograniczenia masy pojazdów do przewozu osób. Autobus z jednym przegubem może ważyć 32 tony a dwuprzegubowy 38 ton. Maksymalna masa przegubowego autokaru (autobusu na długie trasy) to 28 ton.

Deszcz powoduje ograniczenia


Limity prędkości zapisane są w czwartej księdze Kodeksu drogowego zatytułowanej „Korzystanie z dróg” (L'usage des voies). W tytule 1 „Przepisy ogólne” (Dispositions générales) umieszczono rozdział 3 zatytułowany „Prędkość” (Vitesse). Część wykonawcza (Partie réglementaire) zawiera maksymalne dopuszczalne wartości. Na autostradach można poruszać się z prędkością do 130 km/h, na drogach, na których dwie jezdnie przedzielone są pasem wyłączonym z ruchu - 110 km/h, a na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym - 90 km/h.

W przypadku deszczu lub innych opadów, na odcinkach autostrady z ograniczeniem do 130 km/h limit zmniejsza się do 110 km/h a na pozostałych odcinkach autostrad i na drogach dwujezdniowych - do 100 km/h. Na innych drogach położonych poza obszarem zabudowanym dopuszczalna prędkość spada wtedy do 80 km/h. Analogiczne ograniczenia obowiązują kursantów oraz kierowców w okresie próbnym.

Słaba widoczność - wolniejsza jazda


Jeżeli widoczność nie przekracza 50 metrów, limitem prędkości dla wszystkich uczestników ruchu jest 50 km/h niezależnie od rodzaju drogi. 50 km/h to także dopuszczalna prędkość na obszarze zabudowanym. Tam, gdzie mieszkańcy mają utrudniony dostęp do drogi, a przejścia dla pieszych występują rzadziej i są odpowiednio zabezpieczone, limit ten bywa podwyższany do 70 km/h. Ograniczenie takie obowiązuje na obwodnicy Paryża.

Pojazdy i zespoły pojazdów o d.m.c. przekraczającej 3,5 tony na autostradach mogą poruszać się z prędkością do 90 km/h. Na drogach o charakterze priorytetowym, wyróżnionych znakami, limit wynosi 80 km/h. Zwiększany jest do 90 km/h dla pojazdów o d.m.c. do 12 ton tam, gdzie dwie jezdnie przedzielone są pasem wyłączonym z ruchu. Na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym pojazdy o d.m.c. do 12 ton mogą poruszać się z prędkością do 80 km/h a cięższe - do 60 km/h.

Uwaga na mandaty!


Dla pojazdów o d.m.c. powyżej 12 ton przewożących materiały niebezpieczne oraz dla tych, które korzystają ze specjalnego zezwolenia ze względu na ponadnormatywne wymiary lub masę, maksymalna prędkość na autostradach wynosi 80 km/h. Na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym ustalono dla nich limit 60 km/h. Do 70 km/h podniesiono go na oznaczonych drogach o charakterze priorytetowym. Ograniczenie w obszarze zabudowanym to 50 km/h, lecz na obwodnicy Paryża nawet szoferom najcięższych pojazdów zezwolono na jazdę z prędkościami do 70 km/h. Kierowców pojazdów przeznaczonych do przewozu osób, ważących powyżej 3,5 tony, ale mniej niż 12 ton obowiązują limity: 110 km/h na autostradach, 100 km/h na drogach dwujezdniowych o charakterze priorytetowym i 80 km/h na pozostałych drogach.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h karane jest zabraniem prawa jazdy na trzy lata lub więcej. Kara ta może być zmniejszona w przypadku kierowców zawodowych.

Opony z kolcami


Uczestników ruchu korzystających z opon z kolcami w pojazdach o d.m.c mniejszej lub równej 3,5 tony lub wykorzystywanych w transporcie zbiorowym obowiązuje ograniczenie prędkości do 90 km/h oraz wymóg oznakowania pojazdu. Warunki korzystania z ogumienia z kolcami w innych pojazdach ustalane są zarządzeniem ministra transportu. W zarządzeniu („Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques”) sprecyzowano, że zezwolenie na stosowanie opon z kolcami w pojazdach o d.m.c. powyżej 3,5 t dotyczyć może pojazdów uprzywilejowanych, maszyn używanych do zapewnienia użyteczności dróg zimą oraz pojazdów przewożących materiały niebezpieczne.

Odwołanie do innego zarządzenia ministra transportu („Arrêté du 24 octobre 1994 relatif aux pneumatiques”) znaleźć można w rozdziale Kodeksu drogowego zatytułowanym „Pneumatiques” (opony). Zaznaczono w nim, że ogumienie nie może mieć rozdarć. Niedopuszczalne jest także, by widoczny był kord. Karana jest nawet sprzedaż uszkodzonych opon.

Monako


Po drogach Księstwa można poruszać się pojazdami o d.m.c. mniejszej niż 7,5 tony. Wyjątkami są następujące odcinki:
 • boulevard du Jardin Exotique
 • l’avenue des Castelans
 • l’avenue des Guelfes
 • rue du Campanin
 • l’avenue des Papalins (pomiędzy avenue des Guelfes a rue Campanin)
 • rue de la Colle
 • l’avenue Prince Pierre
 • l’avenue de Fontvieille
 • route de la Piscine
 • l’avenue de la Quarantaine
 • boulevard Albert 1er
 • l’avenue P.J.F Kennedy
 • boulevard Louis II
 • l’avenue Princesse Grace (pas do zjazdu)
 • boulevard du Larvotto
 • rue Grimaldi w części między rondem Auréglia i placem d’Armes
 • boulevard Charles III
 • tunele pod Rocher (wyjazd do Nicei / przylądka d’Ail)
 • tunel Rainiera III
 • l’avenue Albert II

Między godziną 8 a 9 zakazany jest ruch pojazdów o d.m.c. powyżej 3,5 tony z wyjątkiem trasy łączącej dystrykt Fontvieille i tunel Rainera III. Maksymalna długość pojazdów i zespołów pojazdów to 18,75 metra. Limit szerokości wynosi 2,60 metra a ograniczenie wysokości - 4,30 metra. Po zezwolenia na ruch pojazdów o ponadnormatywnych rozmiarach lub masie należy udać się do Biura Zezwoleń Ruchu Drogowego (Service des Titres de Circulation) w Centrum Zarządzania Mobilnością (Centre Intégré de Gestion de la Mobilité) na avenue Albert II pod numerem 23 na co najmniej trzy dni przed planowanym przejazdem. Na obszarze Monako obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, chyba że znaki wskazują inaczej.

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: