eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

2018-11-26 00:44

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela © Gena - Fotolia.com

Każdy z nas potrafi wyobrazić sobie sytuację, w której przychodząc na miejsce, gdzie zaparkowaliśmy samochód nie znajdujemy go. W pierwszej kolejności przychodzi nam do głowy myśl, że samochód został ukradziony. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności, warto jednak zastanowić się czy pozostawiając auto akurat w tym miejscu nie złamaliśmy obowiązujących przepisów prawa.

Przeczytaj także: Prawo o ruchu drogowym: nowelizacja ustawy

Kwestie usunięcia pojazdu z drogi reguluje art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej także jako „p.r.d.”). Przepis ten wymienia przypadki, w których następuje usunięcie pojazdu na strzeżony parking na koszt jego właściciela.

Do sytuacji, w których zgodnie z p.r.d. w sposób obligatoryjny dojdzie do odprowadzenia z drogi pojazdu zalicza się przede wszystkim te zdarzenia, w których właściciel pozostawi pojazd w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu. Ponadto, do usunięcia pojazdu może dojść również w sytuacji, gdy pozostawimy auto w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela czy też w sytuacji gdy nie posiadamy aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu, prawa jazdy lub gdy znajdujemy się w stanie nietrzeźwości. Przykładowo, pojazd zagraża bezpieczeństwu, jeśli pozostawimy go na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów, drodze dla rowerów, skrzyżowaniu, torowisku itp.

fot. Gena - Fotolia.com

Usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela

Kwestie usunięcia pojazdu z drogi reguluje art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten wymienia przypadki, w których następuje usunięcie pojazdu na strzeżony parking na koszt jego właściciela.


Decyzję w przedmiocie usunięcia pojazdu z drogi na koszt właściciela wydaje policjant lub strażnik miejski. W uzasadnionych przypadkach ratowania życia i zdrowia ludzkiego, decyzję taką może podjąć również dowodzący akcją ratowniczą. Jak wskazuje przepis, jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest zobowiązany właściciel pojazdu. Zatem, wszelkie koszty będące następstwem czynności związanych z usunięciem pojazdu, a więc jego odholowanie, jak i przechowywanie na parkingu strzeżonym obciążają właściciela. Koszty te nie należą do najniższych. Ustawa prawo o ruchu drogowym określa maksymalne stawki kwotowe pobierane za usunięcie pojazdu oraz za każdą dobę jego przechowywania na parkingu strzeżonym. I tak, np. w stosunku do samochodu osobowego, maksymalna stawka za jego usunięcie wynosi aktualnie 440,00 zł, a każda doba przechowywania takiego auta to koszt rzędu 33,00 zł.

Właściciel usuniętego pojazdu ma na jego odbiór 3 miesiące. Po tym czasie, właściwy organ wystąpi do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Koszty powstałe od momentu usunięcia samochodu z drogi do momentu zakończenia postępowania ponosi właściciel. Ważne, by właściciel ten był prawidłowo powiadomiony o wszystkich etapach postępowania. Nie powinien on jednak pozostawać obojętnym na losy usuniętego samochodu. Błędem będzie przyjęcie, iż nie interesując się usuniętym samochodem, ominiemy negatywne konsekwencje związane z koniecznością odebrania pojazdu oraz uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie. W rzeczywistości może nas to doprowadzić do konieczności poniesienia kosztów za przechowywanie pojazdu w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych! Często kwota tej opłaty wielokrotnie przewyższa wartość odholowanego pojazdu. Orzecznictwo jak i doktryna pokazują, iż do takich sytuacji dochodzi stosunkowo często, a właściciel do podjęcia jakichkolwiek czynności mobilizuje się dopiero na etapie wydanej decyzji o naliczeniu na niego opłaty związanej z usunięciem oraz przechowywaniem pojazdu.

Należy zaznaczyć, że pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza, jednakże nie następuje to w trybie art. 130a p.r.d., ale na podstawie art. 50a p.r.d.

Co zatem dzieje się z pojazdem, którego nikt nie odbierze? Taki pojazd przechowywany jest na parkingu do momentu wydania decyzji o przejściu jego własności na rzecz powiatu, a następnie aż do czasu jego wyrejestrowania i zdemontowania. Samochód rzeczywiście przestaje istnieć, jednak koszty powstałe w związku z jego przechowywaniem pozostają, obciążając tego samego właściciela, który zbagatelizował swój obowiązek odebrania pojazdu.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: