eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Robisz przegląd samochodu poza ASO? Nie tracisz gwarancji

Robisz przegląd samochodu poza ASO? Nie tracisz gwarancji

2015-02-27 11:50

Robisz przegląd samochodu poza ASO? Nie tracisz gwarancji

Można serwisować samochód poza ASO bez utraty gwarancji © industrieblick - Fotolia.com

Komisja Europejska 13 lat temu przyznała kierowcom prawo do korzystania z nieautoryzowanych serwisów samochodów, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień płynących z gwarancji producenta. Jednak wciąż wielu właścicieli czterech kółek żyje w przekonaniu, że skorzystanie z niezależnego warsztatu oznacza utratę gwarancji. Ugruntowanie tego niesłusznego zresztą przekonania jest w dużej mierze zasługą dealerów samochodowych, dla których informowanie kierowców o posiadanych przez nich uprawnieniach stanowi realne zagrożenie interesów.

Przeczytaj także: Serwisowanie poza ASO nie pozbawia auta gwarancji

Pierwszym aktem prawnym na szczeblu europejskim, na mocy którego kierowcy zyskali takie prawo, było rozporządzenie Komisji Europejskiej GVO 1200/2002. Ten stan prawny został w zasadniczym kształcie ugruntowany poprzez kolejne z rozporządzeń europejskich (GVO 461/2010). Mimo wprowadzenia na jego mocy swoistego dualizmu w zakresie omawianych regulacji prawnych, uzależnionego od wielkości udziału producenta w rynku właściwym (na poziomie przekraczającym – bądź nie – 30%), a także rezygnacji z części niezwykle korzystnych dla kierowców postanowień, które były wprost wyrażone w pierwszym akcie odnoszącym się do powyższych zagadnień, zasadniczo sytuacja w tym zakresie nie uległa zmianie.
– Jak wynika bowiem z dokumentu opublikowanego przez Komisję Europejską równolegle z wyżej wskazanym rozporządzeniem, w dalszym ciągu oczekuje ona respektowania pełnej konkurencyjności w szeroko pojętym sektorze pojazdów silnikowych. W interesującym nas zakresie oznacza to przede wszystkim stanowczy brak tolerancji dla prób wymuszania na posiadaczach samochodów osobowych dokonywania napraw bądź przeglądów jedynie w autoryzowanych serwisach, pod rygorem spodziewanej utraty gwarancji. Aby mieć jednak pewność, że udzielający nam gwarancji producent nie będzie mógł podważyć prawidłowości naprawy dokonanej przez wybrany przez nas warsztat, ważne jest spełnienie kilku warunków – tłumaczy Daniel Reck, partner z Kancelarii Duraj & Reck i Partnerzy.

fot. industrieblick - Fotolia.com

Można serwisować samochód poza ASO bez utraty gwarancji

Komisja Europejska 13 lat temu przyznała kierowcom prawo do korzystania z nieautoryzowanych serwisów samochodów, przy jednoczesnym zachowaniu uprawnień płynących z gwarancji producenta. Jednak wciąż wielu właścicieli czterech kółek żyje w przekonaniu, że skorzystanie z niezależnego warsztatu oznacza utratę gwarancji.


Po pierwsze, istotne jest sprawdzenie, czy warsztat, któremu zamierzamy zlecić daną naprawę, spełnia warunki jakościowe określone przez producenta. Warsztat taki powinien posiadać odpowiednie wyposażenie, a także stosować właściwe i zgodne z wymaganiami procedury i technologię napraw. Po drugie, bardzo ważne jest używanie części zamiennych odznaczających się odpowiednią jakością i zatwierdzonych przez producenta.
– Z praktycznego punktu widzenia istotne jest także dodanie, że cały proces naprawy i rodzaj użytych części powinien zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami, które pozwolą nam na skuteczne wykazanie dopełnienia wszelkich koniecznych warunków dla zachowania gwarancji. Producent może bowiem odmówić usunięcia usterki w ramach gwarancji jedynie w razie wykazania, że przyczyną awarii była wadliwie wykonana naprawa. Podkreślić przy tym należy, że w tym wypadku to na producencie będzie spoczywał ciężar udowodnienia, że nienależycie wykonana usługa bądź zastosowanie części o nieodpowiedniej jakości spowodowało wystąpienie danej usterki – dodaje adwokat.

Konieczne jest jednak odróżnienie przeglądów i napraw pozagwarancyjnych od bezpłatnych napraw gwarancyjnych. O ile do pierwszych z wymienionych odnoszą się unijne rozporządzenia zezwalające na ich dokonywanie w niezależnych warsztatach, o tyle te drugie zawsze muszą być dokonywane w ASO.
– Należy jednak pamiętać, że producenci samochodów także dysponują pewnymi środkami, które mogą skutecznie gwarantować im posiadanie klientów dokonujących napraw i przeglądów wyłącznie w autoryzowanych serwisach. Fakt ten związany jest z powszechnie występującym zjawiskiem oferowania przez dealerów pakietów przedłużonej gwarancji, których przyznanie uzależnione jest od zobowiązania klienta do dokonywania wszelkich napraw i przeglądów jedynie w autoryzowanych serwisach. Zatem to od decyzji konsumenta będzie uzależniona ocena, czy bardziej opłacalna dla niego będzie rezygnacja ze wskazanego wyżej przywileju na rzecz tańszej eksploatacji, czy też zdecyduje się na ograniczenia związane z objęciem tzw. ,pakietem lojalnościowym – tłumaczy Daniel Reck.

Uzasadnione jest zatem stwierdzenie, że unijne regulacje w pozytywny sposób wpłynęły na zakres posiadanych przez kierowców uprawnień. Możliwość serwisowania samochodów u niezależnych serwisantów, bez utraty gwarancji w ASO, wpływa na wzrost konkurencyjności w tym sektorze. Dzięki temu wzrasta jakość wykonywanych przez warsztaty usług, przy jednoczesnym zachowaniu cen na poziomie zapewniającym funkcjonowanie danego serwisanta na rynku.

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: ASO, aso badanie, przegląd, przegląd samochodu

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: