eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Strefa płatnego parkowania: kiedy nie musimy płacić?

Strefa płatnego parkowania: kiedy nie musimy płacić?

2015-06-16 11:24

Strefa płatnego parkowania: kiedy nie musimy płacić?

Parkowanie samochodu © fot. mat. prasowe

Znalezienie miejsca postojowego to koszmar wielu kierowców – zwłaszcza w dużych miastach. Może zdarzyć się tak, że otrzymamy wezwanie do uiszczenia kary parkingowej, choć nie zauważyliśmy, że zostawiliśmy samochód w strefie płatnego parkowania. W takiej sytuacji powinniśmy sprawdzić, czy miejsce w strefie została prawidłowo oznakowane – jeżeli nie, nie mamy obowiązku zapłaty.

Przeczytaj także: Gmina może dłużej dochodzić dodatkowej opłaty za parkowanie

Opłata za parkowanie może być pobrana jedynie wtedy, gdy miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania jest prawidłowo oznaczone – zarówno znakami pionowymi, jak i poziomymi. Niestety nie zawsze tak jest. Obowiązek pobierania opłaty jedynie w wyznaczonych miejscach wynika z art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1, pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo.

Jak musi być oznakowane wyznaczone miejsce w strefie płatnego parkowania? Zagadnienie to precyzuje rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Wraz z nowelizacją rozporządzenia, które weszło w życie w 14 lutego 2014 roku, jasno określono warunki, jakie musi spełniać prawidłowo oznaczone miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania:
Znak D-44 umieszcza się na wszystkich ulicach doprowadzających ruch do obszaru, na którym została ustalona strefa płatnego parkowania. W strefie oznakowanej znakiem D-44 miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2.

Oznacza to, że miejsce parkingowe w strefie płatnego parkowania musi być oznakowane zarówno znakami poziomymi, jak i pionowymi. Jeśli warunki te nie są spełnione, opłata parkingowa jest pobierana bezprawnie.

Co należy zrobić, gdy otrzymamy wezwanie?


Nierzadko zdarza się, że otrzymujemy wezwanie-raport do uiszczenia kary parkingowej. –
Świadomi niedoskonałości systemów kontroli i sposobu uiszczania należności za parkowanie w miejskich strefach parkowania, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom pomocy w tym zakresie – mówi Maciej Degórski, Odwolaniemandatu.yanosik.pl – Przygotowaliśmy poglądowe wersje odwołań od wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej, popularnie: "kary", za nieopłacenie lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania w Strefie – dodaje.

fot. mat. prasowe

Parkowanie samochodu

Strefy płatnego parkowania muszą być oznaczone zarówno poziomymi, jak i pionowymi znakami


Najczęstsze sytuacje to:
  1. gdy nie opłacono parkowania przed kontrolą, gdyż konieczna stała się wymiana nominałów pieniężnych akceptowanych przez parkomat,
  2. gdy potwierdzenie uiszczenia opłaty nie zostało zauważone przez kontrolera z jego zaniedbania lub dlatego, że potwierdzenie uległo przemieszczeniu po odejściu od pojazdu,
  3. gdy parkomat nie działał, i nie widniała na nim informacja o numerze, pod którym zgłosić należy awarię (lub numer ten był niewyraźny/nieaktywny),
  4. gdy miejsce parkingowe było nieprawidłowo oznaczone – jedynie znakami poziomymi lub jedynie znakiem pionowym.

W pierwszych dwóch przypadkach powinno się załączyć do odwołania dowód uiszczenia opłaty za parkowanie w spornym zakresie czasowym lub w czasie jemu bliskim. Wniosek można wygenerować na stronie odwolaniemandatu.yanosik.pl.

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: