eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjne › Taryfikator mandatów 2017

Taryfikator mandatów 2017

2016-11-16 09:43

Taryfikator mandatów 2017

Taryfikator mandatów 2017 © fot. whitelook - Fotolia.com

Choć rok 2017 już za pasem, kierowcy wciąż nie wiedzą, czy od nowego roku nie zapłacą więcej za mandaty, a za wykroczenia nie otrzymają większej liczby punktów karnych. Pomimo zapowiadanych wielokrotnie zmian w tym obszarze, MSWiA wciąż nie opracowało odpowiednich rozporządzeń.

Przeczytaj także: Taryfikator mandatów 2023

Ministerialne zapowiedzi


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiadało ustami wiceministra Jarosława Zielińskiego zaostrzenie kar dla kierowców za niektóre rodzaje wykroczeń drogowych oraz wprowadzenie nowych pozycji do taryfikatora punktów karnych. Zmiany mają pojawić się również w taryfikatorze mandatów za wykroczenia – zarówno drogowe, jak i wynikające z innych ustaw niż Prawo o ruchu drogowym. Tymczasem, w połowie listopada 2016 roku, nadal nie wiadomo jakie będą zmiany i kiedy ewentualnie nastąpią.

Co proponuje MSWiA?


W taryfikatorze mandatów, czyli w istocie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, zmiany mają objąć wiele kategorii wykroczeń. MSWiA proponuje między innymi zwiększenie kary za niekorzystanie przez kierowcę z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy ze 100 do 300 złotych, za przewożenie dziecka poza fotelikiem bezpieczeństwa ze 150 złotych aż do maksymalnej kwoty czyli 500 złotych. Analogicznie miałby wzrosnąć mandat za przewożenie w foteliku dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim fotelu samochodu z aktywną podczas przewożenia dziecka poduszką powietrzną dla pasażera. Propozycja MSWiA dość istotnie zwiększa kary za naruszenia bezpieczeństwa również dla pasażerów samochodów. I tak, mandat za przewożenie pasażera niekorzystającego z pasów bezpieczeństwa miałby wzrosnąć z dotychczasowych 100 złotych do 300 złotych, a w przypadku dwóch lub więcej pasażerów – aż do 500 złotych.

Również naruszenie bezpieczeństwa pieszych miałoby kosztować kierowców o wiele więcej. Mandat za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych miałby wzrosnąć z 200 złotych do maksymalnego poziomu, czyli 500 złotych. Bardziej kosztowne ma być również nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu już znajdującemu się na przejściu – kara ma wzrosnąć z 350 złotych do 350 - 500 złotych. Tu policjanci mieliby wybór jakim mandatem ukarać kierowcę - w zależności od stworzonego przez niego zagrożenia. Z 350 do 500 złotych miałby wzrosnąć mandat za niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej. Również plaga większych miast, czyli kierowcy jeżdżący wzdłuż chodników, zostaną dotknięci większymi mandatami – zamiast 250 złotych mieliby zapłacić aż 500.

Tak znacznemu wzrostowi wysokości mandatów sprzeciwiło się jednak Ministerstwo Finansów. Według niego, propozycje dotyczące zaostrzenia sankcji za niezgodne z ustawą przewożenie dziecka w foteliku bezpieczeństwa są zbyt dotkliwe. Tak samo MF określiło propozycję podwyższania wysokości mandatu karnego za jazdę lub przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Według ministerstwa, brak zapiętych pasów czy niewłaściwe zapięcie fotelika może istotnie wpłynąć na skutki wypadku drogowego, jednakże nie stwarza zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. A mandat w wysokości 500 zł, czyli najwyższa z kar jakie można nałożyć w drodze mandatu, powinien być stosowany w przypadku stwarzania zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego.

A co z punktami karnymi?


Według deklaracji wiceministra SWiA, od początku roku 2017 miałby także obowiązywać nowy taryfikator punktów karnych. Za jazdę po chodniku oraz wyprzedzanie z niewłaściwej strony kierowca miałby dostać 5 punktów karnych. Za nieuprawnione parkowanie na "kopercie", czyli miejscu dla niepełnosprawnych, kara miałaby wzrosnąć do 7 punktów z obecnych 5. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i z zakazem prowadzenia pojazdów, na konto kierowcy dodatkowo trafi 10 punktów karnych. Za spowodowanie zagrożenia poza drogą publiczną, strefą zamieszkania lub strefą ruchu kierowca zostanie obciążony 6 punktami. Na 7 punktów karnych mogą liczyć z kolei kierowcy posługujący się kartami parkingowymi bez odpowiednich uprawnień.

Taryfikator mandatów 2017: deklaracje bez odbicia w prawie


Ministerialne deklaracje jednak nadal nie mają odbicia w prawie. Prace nad odpowiednimi rozporządzeniami tkwią w martwym punkcie i nadal nie wiadomo, czy propozycje dotyczące wysokości mandatów oraz punktów karnych wejdą w życie od początku 2017 roku. Możliwe więc, że pierwsze miesiące 2017 roku upłyną pod znakiem dotychczasowych regulacji.

Tabela 1: Typowe wykroczenia i mandaty za nie
Wykroczenie Wysokość mandatu
Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym od 100 do 500 zł
Umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania od 100 do 500 zł
Umyślne uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną 150 zł
Niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia od 50 do 250 zł
Doprowadzenie zwierzęcia poprzez drażnienie lub płoszenie do tego, że staje się niebezpieczne od 250 do 500 zł
Niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych 100 zł
Chodzenie lub przebywanie na wydmach 50 zł
Niszczenie ogrodzeń wydm i lasu 200 zł
Biwakowanie na wydmach 300 zł
Niszczenie umocnień brzegowych 500 zł
Naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości 100 zł
Publiczne dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku od 50 do 100 zł
Umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych od 50 do 100 zł
Zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności od 50 do 500 zł
Spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem spożywania napojów alkoholowych 100 zł
Sprzedaż wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 500 zł
Nieuprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 100 zł
Tabela 2: Typowe wykroczenia drogowe pieszych i mandaty za nie
Wykroczenie Wysokość mandatu
Przebieganie przez jezdnię 50 zł
Przechodzenie przez jezdnię lub torowisko poza przejściem dla pieszych 50 zł
Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd na przejściu dla pieszych 50 zł
Wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd poza przejściem dla pieszych 100 zł
Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50 zł
Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50 zł
Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50 zł
Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100 zł
Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50 zł
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100 zł
Tabela 3: Typowe wykroczenia rowerzystów i mandaty za nie
Wykroczenie Wysokość mandatu
Naruszenie przez rowerzystę obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku 50 zł
Naruszenie przez rowerzystę obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić 50 zł
Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów 100 zł
Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez rowerzystę jadącego po jezdni obok innego roweru 200 zł
Naruszenie przez rowerzystę zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach 50 zł
Naruszenie przez rowerzystę zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu 50 zł
Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego rowerem 100 zł
Nieustąpienie miejsca pieszym przez rowerzystę rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych 50 zł
Naruszenie przez rowerzystę przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych 50 zł
Przewożenie na rowerze osoby w stanie nietrzeźwości albo stanie po użyciu alkoholu 150 zł
Tabela 4: Typowe wykroczenia kierowców i mandaty za nie
Wykroczenie Wysokość mandatu
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu 300 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h do 50 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11-20 km/h od 50 do 100 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h od 100 do 200 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31-40 km/h od 200 do 300 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h od 300 do 400 zł
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej od 400 do 500 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić od 200 do 400 zł
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 500 zł
Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 300 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł
Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu 50 zł
Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 100 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci 150 zł
Przewożenie dziecka w pojeździe w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera 150 zł
Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa 100 zł
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem 200 zł
Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi 200 zł
Wyprzedzanie z niewłaściwej strony 200 zł
Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 350 zł
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu 350 zł
Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 300 zł
Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym 250 zł
Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym 100 zł
Nieustąpienie przez kierowcę pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów 350 zł

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: