eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Taryfikator mandatów 2014

Taryfikator mandatów 2014

2013-11-15 13:37

Taryfikator mandatów 2014

Mandat © bzyxx - Fotolia.com

Przekroczenie prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu, ale również zakłócenie spokoju, podanie nieprawdziwych danych osobowych legitymującemu policjantowi, chodzenie po wydmach czy śmiecenie w miejscu publicznym. Za wszystkie te wykroczenia można otrzymać mandat, zaś katalog naruszeń prawa karanych finansowo jest bardzo szeroki. Taryfikator mandatów 2014 obejmuje różnorakie wykroczenia za które można otrzymać mandat w wysokości nawet 500 złotych.

Przeczytaj także: Punkty karne: lepiej zapobiegać niż redukować

Taryfikator mandatów - co należy koniecznie podkreślić - jest czymś odmiennym od taryfikatora punktów karnych za wykroczenia drogowe. Ten pierwszy jest tworzony w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (czyli premiera), drugi zaś - w oparciu o rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych.

Aktualnie obowiązujący taryfikator mandatów wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023), wraz z późniejszymi zmianami (Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń: z dnia 5 listopada 2008 r., Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023; z dnia 20 stycznia 2011 r., Dz.U. 2008 nr 202 poz. 1249; z dnia 24 maja 2011 r., Dz.U. 2011 nr 14 poz. 68; z dnia 24 maja 2011 r., Dz.U. 2011 nr 14 poz. 68; z dnia 8 maja 2012 r., Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615).

Obecny taryfikator pochodzi w istotnej swej części z roku 2003, ma więc już ponad 10 lat. Wprawdzie część późniejszych zmian zmieniła wysokości mandatów za niektóre wykroczenia, jednak spora część występków "wyceniana" jest według taryfikatora z roku 2003, czyli jeszcze sprzed wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ponieważ od tamtego czasu wartość pieniądza nieco się zmieniła, w szczególności spadła, zarówno sami policjanci jak i środowiska związane z wymiarem sprawiedliwości czy niektórzy politycy postulują urealnienie stawek mandatów, czyli mówiąc wprost ich podwyżki. Zmiana wysokości mandatów jest szczególnie istotna przy ciężkich wykroczeniach drogowych, bowiem za niektóre rodzaje wykroczeń drogowych mandaty są zdaniem opinii publicznej zdecydowanie za niskie. Podwyżka stawek mandatów może też wynikać z nienajlepszej sytuacji państwowej kasy. Pieniądze z kar i mandatów są wyjątkowo łatwym źródłem dochodów, wiec możliwe że już niedługo stawki mandatów zostaną podwyższone.

Tymczasem nadal jednak obowiązują stawki określone w wymienionych powyżej aktach prawnych. Na mandat w jakiej wysokości można więc liczyć przy typowych, najczęściej spotykanych wykroczeniach? Oczywiście wykroczenia obejmują nie tylko występki związane z ruchem drogowym, mandatem można być bowiem ukaranym w bardzo wielu okolicznościach.

I tak, za zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego albo wywoływanie zgorszenia w miejscu publicznym można być ukaranym mandatem w kwocie od 100 do 500 złotych, za umyślne wprowadzenie w błąd co do danych osobowych organu państwowego lub instytucji upoważnionej do legitymowania (czyli np. za podanie nieprawdziwych danych legitymującemu policjantowi) wymierza się mandat w wysokości od 200 do 500 złotych, za uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia wystawionego publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną mandat wynosi 150 złotych.

Na baczności powinni mieć się również właściciele psów, szczególnie tych większych, niebezpiecznych ras lub agresywnych. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia można otrzymać w wysokości od 50 do 250 złotych.

Uważać należy również podczas wypoczynku nad wodą - nad rzekami, jeziorami czy morzem. Za niszczenie roślinności ochronnej na brzegach wód morskich i śródlądowych można zapłacić 100 złotych mandatu, za chodzenie lub przebywanie na wydmach stawka mandatu wynosi 50 złotych, za niszczenie ogrodzeń wydm i lasu kara wynosi 200 złotych, mandat za biwakowanie na wydmach mandat to 300 złotych. Najdrożej wyceniane jest niszczenie umocnień brzegowych, za które to wykroczenie mandat wynosi 500 złotych.

Karani mogą być również bałaganiarze. Mandat za naruszenie obowiązku czystości i porządku w obrębie nieruchomości wynosi 100 złotych, za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności kara wynosi z kolei od 50 do 500 złotych. Warto również powstrzymywać się przed głośnym publicznym przeklinaniem lub pisaniem wulgarnych napisów w miejscach publicznych. Mandat za umieszczenie w miejscu publicznym nieprzyzwoitego ogłoszenia, napisu lub rysunku albo używanie słów nieprzyzwoitych wynosi bowiem od 50 do 100 złotych.

Karani mandatem mogą być również rowerzyści. Tu najpopularniejszym chyba wykroczeniem jest jazda po chodniku dla pieszych. Mandat za naruszenie przez rowerzystę przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych wynosi 50 złotych. Z kolei za naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego rowerem, wózkiem rowerowym lub motorowerem można zapłacić 100 złotych mandatu.

Za naruszenie przez rowerzystę obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów mandat wynosi 50 złotych, tyle samo zapłaci rowerzysta za nieustąpienie miejsca pieszym korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych.

Za jazdę rowerami obok siebie również można otrzymać mandat. Kara za utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez rowerzystów jadących po jezdni obok innego roweru wynosi aż 200 złotych.

Karani są również kierowcy stwarzający zagrożenie wobec rowerzystów. Za nieustąpienie przez kierowcę skręcającego w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów mandat wynosi 350 złotych. Za wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe można zapłacić 200 złotych mandatu.

Odrębna grupa mandatów to kary dla kierowców. Ci jednak karani są na ogół i punktami karnymi i mandatami.

oprac. : Grzegorz Gacki / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: