eGospodarka.pl

eGospodarka.plMotoPorady motoryzacyjne › Kto odpowiada za uszkodzenie samochodu na drodze?

Kto odpowiada za uszkodzenie samochodu na drodze?

2011-05-05 10:21

Wiosna to okres, w którym kierowcy z niepokojem patrzą na stan dróg. Powstałe po zimie dziury i koleiny sprawiają, że jazda staje się nie tylko niekomfortowa, ale przede wszystkim niebezpieczna. Co zrobić w sytuacji, gdy nasz samochód ulegnie uszkodzeniu z powodu nierównej jezdni? Od kogo można dochodzić odszkodowania za poniesione straty - radzą Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.

Przeczytaj także: Dziura w drodze: prawo do rekompensaty za szkodę

Każdy samochód wymaga dbałości i regularnej konserwacji. Codzienne użytkowanie pojazdu i wynikająca z niego eksploatacja, m. in. zawieszenia, uznawana jest za normalne zużycie części i nie możemy dochodzić za nią rekompensaty. Natomiast jeśli do uszkodzenia dojdzie w wyniku wjechania w dziurę w jezdni mamy prawo do dochodzenia odszkodowania. Eksperci D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. wyjaśniają, od kogo i w jaki sposób skutecznie domagać się rekompensaty za poniesione szkody.

Zarządca drogi

Zgodnie z polskim prawem (Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych) zarządcą drogi jest organ administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu jej utrzymania.

Do kategorii zarządców dróg przepisy zaliczają przede wszystkim:
  • dla dróg krajowych – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • dla dróg wojewódzkich – zarząd województwa,
  • dla dróg powiatowych – zarząd powiatu,
  • dla dróg gminnych – wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Należy podkreślić, że zarządcą wszystkich dróg publicznych znajdujących się w granicach miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent danego miasta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarządca drogi (wyjątek stanowi Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad) może wykonywać swoje obowiązki przy pomocy delegowanej do tego jednostki organizacyjnej - zarządu drogi. Prawo do powołania takiej jednostki ma sejmik województwa, rada powiatu oraz rada gminy. W praktyce zarządcy korzystają z możliwości dawanej przez ustawę i tworzą organy zajmujące się zarządzaniem drogami. Najczęściej są to jednostki, które obok nazwy właściwego miasta, określane są jako „Zarząd Dróg Miejskich”, „Zarząd Dróg Powiatowych” czy „Zarząd Dróg Wojewódzkich”.

Ważne aby pamiętać, że każdy zarządca drogi z reguły posiada dobrowolne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – więc wszelkie ewentualne koszty roszczeń ponosi dana firma ubezpieczeniowa.

Obowiązki zarządcy drogi

Do zadań odpowiedniego zarządcy drogi należy m.in.: planowanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona drogi. „Przez utrzymanie drogi rozumie się między innymi wykonywanie robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Z kolei ochrona drogi oznacza działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego jej zniszczenia, obniżenia klasy, ograniczenia funkcji, niewłaściwego użytkowania czy pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu” - tłumaczy Kamil Markiewicz z D.A.S.

Ponadto do obowiązków zarządcy należy przeprowadzanie okresowych kontroli stanu podległych mu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, przepraw promowych (ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego), a także wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających.

 

1 2 3

następna

oprac. : Katarzyna Sikorska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: