eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plMotoAktualności motoryzacyjne › Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości? Nowe przepisy ruchu drogowego

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości? Nowe przepisy ruchu drogowego

2015-05-13 17:58

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości? Nowe przepisy ruchu drogowego

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości? © FOTOWAWA - Fotolia.com

Już 18 maja wejdą w życie nowe przepisy, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na drodze – kierujący pojazdami muszą liczyć się z surowszymi konsekwencjami takich zachowań jak rażące przekraczanie dopuszczalnej prędkości, jazda bez uprawnień czy w stanie nietrzeźwości. Uważniejsi będą musieli też być kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż dwa lata.

Przeczytaj także: Prawo jazdy będzie można łatwiej stracić. W połowie maja wchodzą nowe przepisy

Obecnie za kierowanie pojazdem bez uprawnień grozi jedynie kara grzywny ( jest to wykroczenie określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), chyba że kierujący złamał orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, wówczas jest to przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Zgodnie z nowymi regulacjami za kierowanie pojazdem bez stosownych uprawnień, kierujący obok kary grzywny, może zostać także ukarany zakazem prowadzenia pojazdów.

Osoby, które wsiądą za kierownicę mimo, że uprawnienie do kierowania pojazdami zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, popełnią przestępstwo (określone w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd może też wydać zakaz prowadzenia pojazdów.

Zaostrzone zostały kary za jazdę w stanie nietrzeźwości, a szczególnie za spowodowanie w tym stanie wypadku drogowego. Wydłużono okres, na jaki orzekany jest zakaz prowadzenia pojazdów z 10 do 15 lat (minimalny ustalono na 3 lata).

fot. FOTOWAWA - Fotolia.com

Utrata prawa jazdy za przekroczenie prędkości?

Obowiązujące od 18 maja przepisy o ruchu drogowym przewidują możliwość zatrzymania prawa jazdy w przypadku przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h.


Surowsze będa też kary finansowe. Kierujący pojadem, który po raz pierwszy dopuści się takiego czynu, może zostać ukarany świadczeniem pieniężnym w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. złotych. Recydywiści zapłacą co najmniej 10 tys. złotych. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w sytuacji, gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat.

Obowiązujące od 18 maja przepisy o ruchu drogowym przewidują możliwość zatrzymania prawa jazdy w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten dokument (za pierwszym razem na 3 miesiące).

Okres ten zostanie wydłużony do 6 miesięcy, jeśli zostanie ujawniony fakt ponownego kierowania pojazdem po odebraniu prawa jazdy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami. Aby je odzyskać, trzeba będzie pownie zdać egzamin na prawo jazdy.

Nowe przepisy surowiej traktują także "młodych kierowców". Stracą oni prawo jazdy, jeśli w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły się jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu po spożyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h.

Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającej wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

W ustawie prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano prawo jazdy.

W omawianej sytuacji funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie można przekazać go innej osobie znajdującej się w pojeździe.

Przepis, o którym mowa, nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania.

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: